Vier Limburgse agenten voor de rechter

Het Openbaar Ministerie gaat vier agenten van de eenheid Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg voor de rechter brengen. Ze worden verdacht van misbruik van gezag en bevoegdheden, computervredebreuk en het vals opmaken van processen-verbaal, zo meldt 1Limburg. De verdachten zijn drie mannen en een vrouw. In 2019 kwam de zaak naar buiten, toen vier agenten op non-actief werden gezet.

Uit nader onderzoek bleek dat er meer agenten zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan ongewenst gedrag of ernstig plichtsverzuim. Het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat het handelen van de groep tien politieonderzoeken “kapot” maakte, waardoor strafzaken werden gestaakt of bemoeilijkt.

De politie heeft een aantal mensen ontslagen, een aantal van hen kwam daartegen juridisch in verweer. Het OM bekeek 1307 politiedossiers en de Rijksrecherche deed onderzoek. Tien dossiers bleken niet volgens de regels te zijn verlopen. Tegen zeven agenten rezen ernstige verdenkingen. Uiteindelijk komen er vier daarvan voor de rechtbank.