Leidinggevende politie buiten functie gezet om grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft de politiechef van de eenheid Noord-Nederland besloten tot een onder zoek. Het ging om een disciplinair onderzoek binnen de politie-eenheid Noord-Nederland

Een leidinggevende van de politie-eenheid Noord-Nederland is vervolgens buiten functie gesteld. De leidinggevende zou zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Er zou sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend, aldus de politie.

De gedragingen zouden zijn begonnen in de periode voordat de medewerker in dienst trad bij de politie en zouden mogelijk nog enige tijd hebben plaatsgevonden ten tijde van diens aanstelling.

De politie zegt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).