Baas politie: ‘Wijkagenten kunnen doorgroei jonge criminelen voorkomen’

Henk van Essen, de de nationale korpschef vindt dat er te weinig wijkagenten zijn in Nederland. Met meer wijkagenten zou bijvoorbeeld kunnen worden voorkomen dat jonge criminelen doorgroeien.

‘We willen dat de wijkagent 80 procent van zijn tijd in de wijk is, maar dat lukt nu niet.’ Van Esssen zegt dit in een interview met VNG-magazine, het blad van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hij vindt dit problematisch: ‘Hoe zorg je er nou voor dat nieuwe jonge criminelen niet doorgroeien? Van wijkagenten verwacht je dat ze die signalen ontvangen. Maar als je minder in de wijk bent, word je later geconfronteerd met dingen die voorkomen hadden kunnen worden als er eerder was ingegrepen.’

Brabantse burgemeesters trokken onlangs aan de bel over het tekort aan wijkagenten. Van Essen denkt dat de wijkagenten niet goed verdeeld zijn over het land:

‘Ik ken het signaal. De afspraak is dat er per vijfduizend inwoners gemiddeld één wijkagent moet zijn. Met 17 miljoen inwoners moeten we er dus ongeveer 3400 hebben. Die hebben we. Maar in sommige delen van het land hebben we één wijkagent op twee- of drieduizend, op andere plekken één op zeven- of achtduizend.’

Van Essen denkt dat BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) kunnen bijdragen aan een oplossing: ‘In de jaren negentig was ik verantwoordelijk voor de Haagse wijk Segbroek. Daar hebben we toen een handhavingsteam opgericht, met boa’s en wijkagenten. Die gingen samen de wijk in. Dan versterk je elkaar juist. Ik vond dat een prachtige vorm.’